LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Het ministerie van VWS vraagt om jullie hulp!

Enquête beëindigd.

Over 20 jaar is één op de vier Nederlanders ouder dan 65 jaar. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor hoe wij in Nederland met elkaar wonen, reizen, werken en ontspannen. Op dit moment voelen veel ouderen zich niet actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die worden georganiseerd. Hierdoor voelen ouderen zich soms minder onderdeel van onze samenleving. Het ministerie van VWS vraagt jullie daarom om mee te denken over hoe wij Nederland nu al kunnen inrichten zodat iedereen nu en in de toekomst op een prettige manier kan samenwerken en samenleven.

In welke groep zit jij/zitten jullie?
Vereist antwoord

Waar denk jij aan bij ouderen? Schrijf een top 5 van woorden op die jullie bedenken!
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Je hebt vast (regelmatig) contact met een ouder iemand, zoals je opa of oma. Kruis hieronder aan met wie jij regelmatig contact hebt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Deze vraag gaat over de oudere persoon of personen waar jij contact mee hebt. Waar is hij of zij goed in en wat merk jij hiervan als jullie samen zijn? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

Leg je antwoord uit.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Kijk nu nog eens naar de top 5 bij vraag 2. Vind jij de persoon/personen waarmee jij regelmatig contact hebt oud?
Vereist antwoord

Leg je antwoord uit.
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Welke kansen en uitdagingen zien jij als de groep ouderen in 2030 veel groter zou zijn dan nu? Leg je antwoord uit.

Kansen:
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Uitdagingen:
Vereist antwoord

1500 tekens resterend