.

Verkoping 2024

Beste gemeenteleden,


We hebben de voorjaarsmarkt achter de rug en dit willen we graag met jullie evalueren d.m.v. deze enquete. Zo komen we te weten wat er goed ging en wat er op een volgende verkoping d.v. hetzelfde kan blijven of wat er beter zou kunnen. Voel je vrij om feedback te geven, hier staan we open voor en dit is belangrijk voor ons. Bij voorbaat dank voor het invullen!


Hartelijke groet namens de activiteitencommissie

Beveiligd
De voorjaarsmarkt
1

Wat is je naam?

2

Hoe heb je de communicatie vanuit de organisatie ervaren?

3

Hoe wil je het liefst benadert worden?

Kies één of meer antwoorden
4

We hebben van te voren een folder gemaakt en verspreid in Oud-Vossemeer. Wat vond je van de folder? Licht je antwoord toe.

5

Heb je verbeterpunten voor de folder, zo ja, welke?

6

Zie je de meerwaarde in van een folder?

Kies één of meer antwoorden
7

Heb je de advertentiepuzzel/kleurplaat gemaakt?

Kies één of meer antwoorden
De voorjaarsmarkt
8

Voor welk onderdeel van de verkoping heb je zorg gedragen/ achter welke kraam heb je gestaan (indien van toepassing)?

9

Was er voor het onderdeel van de verkoping waar je zorg voor droeg genoeg belangstelling (indien van toepassing)?

10

Wat ging er goed?

11

Wat kon er beter? Zijn er dingen waar je tegenaan liep?

12

Er was voldoende te doen voor de kinderen.

13

Indien bij vraag 12 'nee' geantwoord is, wat heb je gemist?

14

Er was voldoende variatie in aanbod van producten.

15

Indien bij vraag 14 'nee' geantwoord is, wat heb je gemist?

16

De locatie van de verkoping is goed.

17

Indien bij vraag 16 'nee' is geantwoord, wat zou een betere locatie zijn?

18

Zijn er dingen die een ander jaar anders gedaan kunnen worden?

19

Welke ideeën heb je voor een volgende verkoping d.v.?

20

Zou je op een volgende verkoping d.v. weer met hetzelfde willen helpen of liever met iets anders? Licht je antwoord toe.

21

Heb je nog overige vragen of opmerkingen?