Ankieta ZNP - badanie poziomu biurokracji w szkole

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2019 roku rozpocznie się debata na temat programu promowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego – „ Szkoła na szóstkę”.

Jednym z poruszanych problemów w dyskusji będzie zmniejszenie biurokracji w szkole.

Przedstawiamy Państwu ankietę, w której badamy rzeczywisty stan szkodliwego obciążenia nauczycieli biurokracją.

Udział Państwa w wypełnieniu tej ankiety – to merytoryczny głos, który zostanie przekazany podczas debaty. Mamy nadzieję, że zostanie on uwzględniony w tworzeniu prawa oświatowego usprawniającego pracę szkoły. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie Państwu dużo czasu.

1. Prosimy o zaznaczenie płci.
Wymagana odpowiedź

2. Prosimy o zaznaczenie wieku.
Wymagana odpowiedź

3. Prosimy o zaznaczenie wielkości miejscowości, w której znajduje się Pani/Pana miejsce pracy.
Wymagana odpowiedź

4. Prosimy o zaznaczenie rodzaju placówki/placówek, w której/których jest Pani/Pan zatrudniona/y (w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej placówce, prosimy o zaznaczenie wszystkich).
Wymagana odpowiedź

Jakiego rodzaju zajęcia Pani/Pan prowadzi?
Wymagana odpowiedź

6. Z poniższej listy dokumentów proszę zaznaczyć w jakim stopniu ich sporządzanie/wypełnianie nie pomaga Pani/Panu w wykonywaniu obowiązków, odpowiedz na pytania, które Cię dotyczą:

w ogóle nie pomaga
rzadko pomaga
od czasu do czasu pomaga
często pomaga
bardzo pomaga
nie dotyczy
dziennik lekcyjny/dziennik innych zajęć
oceny opisowe
program nauczania
program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
zakres wymagań edukacyjnych
plan wynikowy
plan pracy wychowawczej/opiekuńczej
IPET
ankiety skierowane do innych nauczycieli/uczniów/rodziców
sprawozdania z wykonywanych zadań
okresowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

7. Czy są jakieś inne dokumenty, których sporządzanie/wypełnianie utrudnia Pani/Panu wykonywanie obowiązków?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8. Proszę ocenić, ile godzin w ramach 40-godzinnego czasu pracy w tygodniu zajmuje Pani/Panu sporządzanie/wypełnianie dokumentacji:
Wymagana odpowiedź

9.Proszę dokończyć wypowiedź, wskazując jej dopełnienie (A lub B) właściwie charakteryzujące warunki Państwa pracy: Poza realizacją godzin pensum najwięcej czasu w tygodniu pracy poświęcam
Wymagana odpowiedź