Podnikatelský záměr - Hotel

Dobrý den, zmíněné dotazníkové šetření je pouze určené pro bakalářskou práci a výsledky nebudou využity jiným způsobem, než k práci k tomu určené. Poprosím o úplné vyplnění i když odpověď u otázky č.1 bude negativní. Děkuji mnohokrát za vyplnění. Pro telefony je dotazník špatně optimalizovaný, v otázce 6 a 7 je potřeba scrollovat trochu dolů.

Spustit dotazník teď