Verbeter voorstel kwaliteit en veiligheid afdeling B2 Rotatie schema's bij subcutaan injecteren.

Beste collega's,


Voor mijn schoolmodule Borgen van Kwaliteit en Veiligheid ga ik een voorstel voor verbetering uitwerken. Ik heb hiervoor het onderwerp 'rotatie schema's bij subcutaan injecteren' gekozen.

Vanuit de probleemanalyse heb ik een probleemstelling opgesteld namelijk 'Op dit moment worden er niet voldoende preventiemaatregelen ingezet om de complicaties/ gevolgen van subcutaan injecteren te voorkomen. Hierdoor is de kans op complicaties en vertraging van het herstel groter en wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg niet gewaarborgd'.

Graag wou ik van jullie als collega's weten hoe jullie dit probleem zien op de afdeling, daarom heb ik hierover een enquête opgesteld.


Alvast bedankt voor het invullen!


Met vriendelijke groetjes,

Iris de Jonge

Stagiair verpleegkunde

Afdeling B2, cardiologie

Enquête starten