.

War Child Team Experience Feedback - DMU

Alvast dank voor het invullen van deze enquete. Heeft u vragen/opmerkingen, neem dan contact op met: teamexperience@warchild.nl

Beveiligd
War Child Team Experience
1

Wat is uw naam?

2

Wat is de naam van het bedrijf waarmee u de War Child Team Experience heeft ervaren?

3

Wanneer heeft de War Child Team Experience plaatsgevonden? (maand/jaar)

4

Wat voor stakeholder bent u?

Kies één of meer antwoorden
War Child Team Experience
5

Hoe hebben jullie kennis gemaakt met de War Child Team Experience?

Kies één of meer antwoorden
6

Wat was de verwachting voorafgaand aan de War Child Team Experience?

7

Welke reden(en) waren er voor het afnemen van de War Child Team Experience?

Kies één of meer antwoorden
8

Hoe konden deelnemers zich aanmelden voor de War Child Team Experience?

Kies één of meer antwoorden
9

Heeft u eventuele verbeterpunten in de voorbereiding? (vanuit bedrijf en/of vanuit War Child)

War Child Team Experience
10

Voldeet de sessie aan de verwachting?

Waarom wel? Waarom niet?
11

Is het doel om een War Child Team Experience af te nemen bereikt?

Waarom wel? Waarom niet?
12

Kunt u aangeven of u na de sessie..

Geef aan naar welke waarde uw voorkeur uitgaat
0
Geen gevoel van betrokkenheid bij War Child ervaart
Wel gevoel van betrokkenheid bij War Child ervaart
0
Geen nieuwe inzichten heeft gekregen over het werk dat War Child doet
Wel nieuwe inzichten heeft gekregen over het werk dat War Child doet
0
Geen begrip heeft gekregen voor het werk dat War Child doet
Wel begrip heeft gekregen voor het werk dat War Child doet
0
Uw collega's niet beter heeft leren kennen
Uw collega's wel beter heeft leren kennen
0
Niet positief geraakt bent over het werk
Wel positief geraakt bent over het werk
0
Het belang van het werk niet duidelijk is geworden
Het belang van het werk wel duidelijk is geworden
13

Wat was de samenstelling van de groep?

Kies één of meer antwoorden
14

Voor welke samenstelling zou u de War Child Team Experience passend vinden?

Kies één of meer antwoorden
15

Heef u eventuele verbeterpunten (ontvangen) op het programma?

bv. tijd/facilitators/inhoud
War Child Team Experience
16

Wat zou u verbeteren aan het concept?

Als u mocht kiezen dan..
17

Waar liggen volgens u kansen voor dit concept?

18

Hoe staat u tegenover een gelijk soort concept, maar dan als onderdeel van de onboarding van nieuwe werknemers?

19

Waarom wel/niet?

20

Heeft u nog extra tips/tops/opmerkingen?