Registrácia do BasketCampu Sovíčatá

Milí rodičia, milé deti,

tento rok sme sa po prvý krát v spolupráci s BK UMB Banská Bystrica rozhodli usporiadať denný basketbalový tábor s názvom Sovíčatá BasketCamp. Tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov, pričom predchádzajúce skúsenosti s basketbalom nie sú nutné. V prípade, že v danom turnuse budú basketbalisti aj nebasketbalisti, skupinu rozdelíme na dve časti. Camp je organizovaný v priestoroch ZŠ Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica, kde máme k dispozícii vnútorné aj vonkajšie priestory. Okrem basketbalových aktivít máme pre deti pripravené aj rôzne súťaže, vedomostné a manuálne aktivity. V každom turnuse je jeden deň vyčlenený na celodenný výlet do okolia Banskej Bystrice.

Deti majú počas Campu zabezpečenú stravu 3x denne (desiata, obed, olovrant) a pravidelný pitný režim.

Cena BasketCampu je 120 eur na 5 dní, pričom deti už neplatia žiadne ďalšie poplatky.

Časový harmonogram:

7:30-8:00- príchod detí na Camp

8:00- 12:30- doobedné aktivity, desiata

13:00-13:30- obed

13:30-15:30- poobedné aktivity, olovrant

15:30-16:00- odchod detí domov

Spustiť dotazník