.

Badanie funkcjonowania osób z zaburzeniami w zakładzie karnym

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uważasz, że system wsparcia psychologicznego w zakładzie karnym jest wystarczający?

Wybierz jedną opcję.
2

Oceń jakość świadczonej pomocy psychologicznej w skali od 1 do 10.

Oceń jakość usług od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niską jakość, a 10 oznacza bardzo wysoką jakość.
3

Czy masz dostęp do regularnych konsultacji psychologicznych?

Odpowiedz krótko.
4

Czy osobom z zaburzeniami psychicznymi zapewniono odpowiednie warunki mieszkaniowe w zakładzie karnym?

Wybierz jedną opcję.
5

Na ile oceniasz poziom bezpieczeństwa w zakładzie karnym dla osób z zaburzeniami?

Oceń poziom bezpieczeństwa od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom, a 10 oznacza bardzo wysoki poziom.
6

Czy personel zakładu karnego posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi?

Wybierz jedną opcję.
7

Czy Twoim zdaniem pomoc psychologiczna powinna być bardziej dostępna dla osób z zaburzeniami w zakładzie karnym?

Wyraź swoje zdanie krótko.
8

Czy odczuwasz stres związany z przebywaniem w zakładzie karnym?

Wybierz jedną opcję.
9

Czy zakład karny zapewnia odpowiednie zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami?

Wybierz jedną opcję.
10

Czy uważasz, że system rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami w zakładzie karnym jest skuteczny?

Wybierz jedną opcję.