Ocena efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania "Bądźmy Razem"

Szanowni Państwo,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety. Ankieta pozwoli nam na ocenę efektów wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 LGD "Bądźmy Razem". Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania zaznaczając wartość najbliższą Państwa ocenie, gdzie jedna gwiazdka oznacza "bardzo nisko" a pięć gwiazdek "bardzo wysoko". Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Jak oceniasz funkcjonowanie biura LGD "Bądźmy Razem" zapewniającego obsługę mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jak oceniasz harmonogram naboru wniosków?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jak oceniasz dostęp informacji na stronie internetowej LGD (czy zamieszczone informacje są przydatne dla beneficjentów)?
Wymagana odpowiedź

0/5

Jakie działania preferuje Pan/Pani w Planie Komunikacji (spotkania, szkolenia, prezentacje, broszury, gazeta, strona internetowa, profil stowarzyszenia na Facebooku itp.)?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

METRYCZKA. Mieszkam lub pracuję w gminie członkowskiej LGD "Bądźmy Razem":
Wymagana odpowiedź