.

Zaujíma nás Váš názor

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Zaujíma nás Váš názor
1

Meno a Priezvisko

2

Poznáte možnosť, ako si každý rok znížiť cenu povinného poistenia na auto?

Vyberte jednu odpoveď
question image
3

Využívate všetky štátne benefity?

Vyberte jednu odpoveď
question image
4

Poznáte výhody druhého dôchodkového piliera?

Vyberte jednu odpoveď
question image
5

Poznáte možnosť ako si znížiť úrokovú sadzbu na svojej hypotéke? (úver, spotrebný úver)

Vyberte jednu odpoveď
question image
6

Môžeme Vás kontaktovať?

Vyberte jednu odpoveď
7

Telefónne číslo

8

Súhlasím so spracovaním osobných údajov a to konkrétne meno, priezvisko a telefónne číslo. Súhlas sa udeľuje na obdobie jedného roka, alebo kým súhlas neodvolám. Po uplynutí tejto doby, alebo po odvolaní súhlasu budú informácie o osobných údajoch zlikvidované.

Vyberte jednu odpoveď