Korzystanie z nowych technologii

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Ankieta jest przeprowadzana w celu zebrania danych do dyplomu licencjackiego. Ankieta jest w pełni anonimowa i jest przeznaczona dla osób w wieku 70+. Ankieta dotyczy biegłości w używaniu nowych technologii. 

Rozpocznij ankietę teraz