Powered by

Efektivita využitia bádateľsky orientovanej výučby o rastlinách v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní

Dobrý deň,


volám sa Michaela Briestenská a som študentkou 3. ročníka odboru Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Touto cestou sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce. Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť efektivitu využitia bádateľsky orientovanej výučby o rastlinách v predprimárnom prírodovednom vzdelávaní.

Dotazník je určený pre učiteľov pôsobiacich v materských školách. Dotazník obsahuje 31 otázok, pričom niektoré otázky sú nepovinné (nie sú označené symbolom * ). V otázkach sa vyskytuje skratka BOV, ktorá znamená bádateľsky orientované vyučovanie. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie najviac 10 - 15 minút. 

Vopred Vám ďakujem za Váš čas a odpovede!


Kontaktný email: briestenska17@uniba.skSpustiť dotazník