LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Debattle 2018

Enquête beëindigd.

Laat je stem horen!

Jij bent jong en je woont in Knokke-Heist, daarom willen we jouw mening weten!

Vul deze vragenlijst in en help ons een beeld te krijgen van wat jij belangrijk vindt! De bedoeling hiervan is om de gegeven antwoorden te bundelen en door te spelen aan het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Wij luisteren naar jouw mening!

Volgende enquête bestaat uit verschillende soorten vragen.

Sommige vragen kun je ja of nee op antwoorden.

Enkele van de volgende vragen zijn geformuleerd als een stelling. Hierbij geef je aan of je het eens bent of niet.

1 = Helemaal oneens

2 = Oneens

3 = Neutraal

4 = Eens

5 = Helemaal eens

Daarnaast heb je meerkeuzevragen, waarvan je één bolletje kan aanduiden.

Bij de meerkeuzevragen met vakjes duid je àlles aan wat van toepassing is.

Ik ben een
Vereist antwoord

Ik ben ... jaar oud.
Vereist antwoord

20 tekens resterend

De school waar ik naartoe ga is:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Ik woon in deelgemeente:
Vereist antwoord

Ik woon graag in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

Ik zou liever ergens anders wonen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

Alle vragen behoren tot een grotere categorie. We vinden deze thema's belangrijk, waardoor we graag jullie mening hierover weten.

Houd in je hoofd: het gaat steeds over de gemeente Knokke-Heist.

Schieten er een heleboel wilde ideeën binnen? Houd ze bij tot het einde van de enquête!

VEILIGHEID - Overdag durf ik overal in Knokke-Heist komen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VEILIGHEID - 's Nachts durf ik overal in Knokke-Heist komen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VEILIGHEID - Ik kan veilig spelen in mijn straat.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VEILIGHEID - Ik heb het gevoel dat er genoeg agenten rondlopen in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VEILIGHEID - Ik heb de indruk dat er genoeg camera's hangen (verkeer en security).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VEILIGHEID - Er wordt zwaar opgetreden bij onschuldige overlast (GAS-boetes, sluikstorten, wildplassen, graffiti en dergelijke).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

ECONOMIE - De winkels die ik nodig heb zijn vlot bereikbaar.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

ECONOMIE - De dingen die ik wil kopen, kan ik in Knokke-Heist vinden.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

ECONOMIE - Er zijn voldoende eethuizen in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

ECONOMIE - Ik vind het eten dat ik wil in Knokke-Heist. (bv. buitenlands eten, vegetarisch, aan democratische prijzen, ...)
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

ECONOMIE - In een straal van 1 kilometer van mijn huis vind ik een
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Ga je naar school?
Vereist antwoord

Indien je niet meer naar school gaat, vul volgende vragen in met de school in gedachten waar je het laatste naartoe ging.

ONDERWIJS - Ligt mijn school in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Indien de school in Knokke-Heist ligt, woon je in dezelfde deelgemeente?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Ben je tevreden over de kwaliteit van het onderwijs?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Kan je alleen naar school gaan?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Is de buurt van de school aangenaam?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Kan je op school je mening geven over de gang van zaken?
Vereist antwoord

ONDERWIJS - Wordt er hier rekening mee gehouden?
Vereist antwoord

MOBILITEIT - In mijn deelgemeente kan ik op goed gemarkeerde en veilige fietspaden fietsen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MOBILITEIT - Ik kan mij goed verplaatsen met het openbaar vervoer in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MOBILITEIT - Er zijn voldoende fietsenstallingen in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MOBILITEIT - De wegen in mijn deelgemeente zijn in goede staat.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MOBILITEIT - Indien ik een rolstoelgebruiker zou zijn of een kinderwagen zou moeten duwen, ervaar ik geen problemen qua weginfrastructuur (voetpaden zijn breed genoeg, stoepranden stoppen niet abrupt, ...).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MOBILITEIT - Ik vind dat er voldoende markering (voelbare tegels zoals noppentegels, ribbeltegels en informatietegels) in mijn gemeente aanwezig is voor mensen met een visuele beperking.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Zijn er voldoende jeugdorganisaties in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - De jeugdbewegingen zijn toegankelijk genoeg.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Ben je aangesloten bij een jeugdbeweging?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Weet je de Jeugddienst zijn?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Ik weet wat de Jeugddienst doet.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Er zijn voldoende mogelijkheden om te sporten in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Er zijn voldoende mogelijkheden om te sporten in mijn deelgemeente.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Ben je lid van een sportclub?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Weet je de Sportdienst zijn?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Er zijn voldoende culturele activiteiten in de gemeente. (Voorstellingen, toneel, dans, muziek en kunst)
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Ben je aangesloten bij een cultuurorganisatie? (Bijvoorbeeld MAAK, dansschool, ...)
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Weet je de Cultuurdienst zijn?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Steunt Knokke-Heist jou als je iets wil organiseren?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Ken je de Jeugdraad?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Weet je dat je goedkoop materiaal kan huren uit het depot van de Jeugdraad?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Er is voldoende grote infrastructuur voor vrijetijdsbesteding.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

VRIJE TIJD - Ben je op de hoogte van het subsidiebeleid in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Weet je dat je geld terugkrijgt van de gemeente als je een vorming bij een erkende jeugdwerkorganisatie volgt?
Vereist antwoord

Geef je attest of deelnamebewijs af bij de Jeugddienst!

VRIJE TIJD - Wil je dat de gemeente het voor jou gemakkelijker maakt om dingen te organiseren?
Vereist antwoord

VRIJE TIJD - Wat voor activiteiten moeten er meer georganiseerd worden in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

Heb je ideeën in verband met activiteiten? Stuur een mail naar info@jkh.be!

VRIJE TIJD - Op welke manier blijf je op de hoogte van wat er te doen is in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

SOCIAAL CONTACT - Er worden voldoende evenementen aangeboden in mijn gemeente.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

SOCIAAL CONTACT - Ik heb contact met mijn buren.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

SOCIAAL CONTACT - Er wordt in Knokke-Heist voldoende ruimte voorzien om met mijn vrienden ergens op het gemak buiten te zitten/voetballen/picknicken/...
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

SOCIAAL CONTACT - Mensen die ik niet ken begroet ik (verbaal of non-verbaal).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

SOCIAAL CONTACT - Ik word (verbaal of non-verbaal) begroet door mensen die ik niet ken.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - Ik heb op een wekelijkse basis te maken met racisme en discriminatie (zelf ondergaan of opmerken in de omgeving).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - De instroom van migranten is in Knokke-Heist sterk voelbaar in vergelijking met 5 jaar geleden.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - Er wonen mensen van diverse culturele achtergrond in mijn deelgemeente.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - Er mag meer diversiteit komen in mijn deelgemeente.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - Pesten wordt op onze school (of op het werk) snel opgemerkt en aangepakt.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIVERSITEIT - Ik heb op wekelijkse basis te maken met pesten (zien of zelf ondergaan).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

WERKGELEGENHEID - Werk je in Knokke-Heist?
Vereist antwoord

WERKGELEGENHEID - Ik zou graag willen werken in Knokke-Heist (later).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

WERKGELEGENHEID - Minimum één van mijn ouders/voogden in het gezin werken in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

WERKGELEGENHEID - Ik weet waar zelfstandigen zich bevinden in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

WERKGELEGENHEID - In Knokke-Heist vind ik tijdens het hoogseizoen (zomer) makkelijk vakantiewerk/studentenjob.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Binnen een straal van 1 km van mijn woning vind ik een bos.
Vereist antwoord

MILIEU - Binnen een straal van 1 km van mijn woning vind ik het Zwin.
Vereist antwoord

MILIEU - Binnen een straal van 1 km van mijn woning vind ik de zee.
Vereist antwoord

MILIEU - De hoeveelheid zwerfvuil op de wegen in Knokke-Heist stoort mij.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Knokke-Heist heeft een actief beleid tegen zwerfvuil en ik ben hiervan op de hoogte.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Ik vind de gemeente netjes.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - De regeling rond het ophalen van afval is duidelijk.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Ik wil herbruikbare bekers gebruiken op plaatselijke fuiven of festivals.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - In het huisafval moet nog meer gesorteerd worden.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - De nachtophalingen van vuilnis zijn een goed idee.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Ik vind de prijs-kwaliteitsverhouding van vuilniszakken in orde.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

MILIEU - Ik vind dat alle soorten plastic apart verzameld moeten worden, niet enkel de PET-flessen (waarbij nu alle andere plastic verbrand wordt).
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

RUIMTELIJKE ORDENING - Woon je graag in je huis?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Is je huis mooi geïntegreerd in de omgeving?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Heb je in je omgeving veel groen om in te wandelen of om naar te kijken?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Is er in jouw deelgemeente een vlotte doorstroom van auto's?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Is er een park in de buurt?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Voel je je goed in de buurt?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Is de straat waar je woont voldoende verlicht 's nachts?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Is er voldoende parkeergelegenheid in de buurt?
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Ik kan vlot naar school of werk met
Vereist antwoord

RUIMTELIJKE ORDENING - Wil je meer superrotondes zoals deze aan het station van Knokke?
Vereist antwoord

INSPRAAK EN PARTICIPATIE - Er wordt naar mijn mening geluisterd in Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

INSPRAAK EN PARTICIPATIE - Knokke-Heist voorziet voldoende platformen om mijn mening te uiten.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

INSPRAAK EN PARTICIPATIE - Ik weet naar waar ik moet gaan om mijn mening te uiten over Knokke-Heist.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

INSPRAAK EN PARTICIPATIE - Ik ken de adviesraden (zoals jeugdraad, gecoro, milieuraad, ...) in Knokke-Heist en weet wat ze doen.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

INSPRAAK EN PARTICIPATIE - Knokke-Heist doet iets met mijn of anderen hun mening.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIENSTVERLENING - Ik ben al in het gemeentehuis geweest.
Vereist antwoord

DIENSTVERLENING - Ik weet de openbare diensten zoals bevolking en stedenbouw zijn.
Vereist antwoord

DIENSTVERLENING - De openbare diensten van Knokke-Heist zijn toegankelijk.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIENSTVERLENING - De openbare diensten kunnen ook buiten de kantooruren bezocht worden.
Vereist antwoord

DIENSTVERLENING - Ik gebruik de website van Knokke-Heist maandelijks.
Vereist antwoord

DIENSTVERLENING - Ik vind de website van Knokke-Heist duidelijk.
Vereist antwoord

Helemaal oneens
Helemaal eens

DIENSTVERLENING - Ik ken het tweemaandelijks informatieblad KH Nieuws en lees dit.
Vereist antwoord

Ik ken de nieuwsbrief, de Nieuwsfles, van Knokke-Heist
Vereist antwoord

Alle thema's werden overlopen! Sorteer ze volgens wat jij het meest belangrijk vind, wat bovenaan staat vind je het meest belangrijke.
Vereist antwoord

 • 1. Veiligheid
 • 2. Economie
 • 3. Onderwijs
 • 4. Mobiliteit
 • 5. Vrije tijd
 • 6. Sociaal contact
 • 7. Diversiteit
 • 8. Werkgelegenheid
 • 9. Milieu
 • 10. Ruimtelijke ordening
 • 11. Inspraak en participatie
 • 12. Dienstverlening

Waarom koos je jouw top drie?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Wat wil je nog graag kwijt?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Bedankt om onze enquête in te vullen!

Met vragen, suggesties of eender wat rond jeugd kun je terecht bij de Jeugdraad (info@jkh.be) of de Jeugddienst (jeugd@knokke-heist.be).