Urbariát - Ťažba lesa

Dobrý deň,


volám sa Ráchel Gavrunová, v rámci písania písomnej práce na Hotelovej akadémií v Prešove sa venujem analýze Urbariátu - ťažby lesa. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 10 minút. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby mojej práce.

Za Váš čas a vyplnenie dotazníka vopred ďakujem.

Spustiť dotazník