.

Dotazník pro zaměstnance

 Milí kolegové, rádi bychom vás požádali o spolupráci při vyplnění následujícího dotazníku. Záleží nám na kvalitě poskytovaných služeb v našem Domově a jsme přesvědčeni, že do diskuze o kvalitě služby mají být zapojeni a mají právo se vyjádřit všichni zaměstnanci. Proto vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, který nám velmi pomůže při nastavování procesu řízení kvality služby v našem Domově. 

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku

Zabezpečeno
1

Co si představíte, když se řekne kvalitní sociální služba? Jak to v takové sociální službě vypadá?

2

Co všechno podle vás zahrnuje pojem kvalita sociální služby?

3

Na co by měl být kladen největší důraz, abychom poskytovali kvalitní službu?

4

Kdo by se měl podílet na hodnocení kvality služby?