Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

SPOKOJENOST OBČANŮ S ÚROVNÍ SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 2017

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás požádat o zodpovězení otázek dotazníku zaměřeného na činnost našeho městského úřadu. Velmi stojíme o Vaši zpětnou vazbu na naši práci a rádi bychom ji využili při snaze o zlepšení námi poskytovaných služeb.

V první části dotazníku Vás prosíme o zhodnocení daného výroku na škále od úplného souhlasu k úplnému nesouhlasu. V závěru máte možnost podělit se o své zkušenosti (ať už pozitivní či negativní), ale nejvíce nás zajímají Vaše návrhy na možná zlepšení v jednotlivých tématech.

Na konci dotazníku jsou pro účely jeho vyhodnocení vloženy socioekonomické otázky.

Dotazník máte možnost vyplnit do 29. 9. 2017.

Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Eva Kalousková, tajemnice Městského úřadu Ústí nad Orlicí

1. Jsem spokojen(a) s úrovní služeb poskytovaných městským úřadem:
Povinná odpověď

2. Zaměstnanci Městského úřadu jsou vlídní a vstřícní:
Povinná odpověď

3. Městský úřad správně a adekvátně reaguje na podněty občanů:
Povinná odpověď

4. Jsem spokojen(a) s podobou a obsahem Ústeckých listů:
Povinná odpověď

5. Internetové stránky města jsou přehledné a obsahují užitečné informace:
Povinná odpověď

6. Čekací doba na městském úřadu je krátká:
Povinná odpověď

7. Kvalita poradenství poskytovaným městským úřadem je na vysoké úrovni:
Povinná odpověď

8. Informace poskytované městským úřadem jsou pro mě srozumitelné:
Povinná odpověď

9. Přístup pracovnic informačního centra k zákazníkovi je zdvořilý a aktivní:
Povinná odpověď

10. Socioekonomické údaje - pohlaví:
Povinná odpověď

11. Socioekonomické údaje - věk:
Povinná odpověď

12. Socioekonomické údaje - městská část:
Povinná odpověď

Závěrečný prostor pro Vaše tipy a náměty:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za vyplnění dotazníku!