Sociální informatika - Chat GPT

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Start