Dzisiejsze wartości i normy moralne osób wkraczających w dorosłe życie wyniesione z domu rodzinnego w porównaniu do tych z lat wcześniejszych (2013, 2010, 2005)

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jesteśmy studentkami wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W ramach zaliczenia przedmiotu przeprowadzamy projekt badawczy. Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie całkowicie anonimowego kwestionariusza.

Rozpocznij ankietę teraz