Powered by

Mantelzorg medewerkers enquête

Geachte heer / mevrouw,


Er zijn steeds meer mensen die hun werk combineren met een extra zorgtaak voor hun naaste. Dit kan kan invloed hebben op het werk. Voor zichzelf, maar ook voor collega's. Daarom vragen we aan alle  medewerkers om de vragen in te vullen, niet alleen aan mantelzorgers.

De werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de cao Zoetwaren willen beter in kaart hebben hoe de stand van zaken in de sector zoetwaren is als het om de combinatie van werk en zorg gaat, en of er onderwerpen zijn die wellicht in de cao een plaats moeten krijgen.

Mantelzorg is: voor langere tijd zorgen voor je partner, kind, ouder(s), buren, vriend(en) of kennis(sen). Dat zorgen kan op veel manieren, bedoeld wordt zorg waar je als mantelzorger rekening mee moet houden in je dagelijks (werk)leven.  

Met deze vragenlijst inventariseren we in hoeverre u mantelzorgtaken heeft, of wellicht uw collega. En welke knelpunten en oplossingen u ziet om mantelzorg en werk goed te kunnen combineren.


De enquête is anoniem, en wordt door een bedrijf buiten de zoetwaren verwerkt.

Een * bij de vraag betekent dat deze verplicht in te vullen is.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023