.

Onderzoek naar leraar-leerling relaties

Beste leerling,

Bedankt voor het nemen van je tijd om deze enquête in te vullen! Je helpt ons er enorm mee. :)

Alle vragen zijn anoniem, dus probeer het zoveel mogelijk naar waarheid in te vullen. 

Met behulp van jouw antwoorden, zijn wij weer een stukje verder met ons onderzoek en het werken naar een beter onderwijs!


Bedankt namens

Megan, Luuke, Gijs en Allyssa!

Beveiligd
1

Wat is je geslacht?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe oud ben je?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe belangrijk vind jij het om een goede relatie te hebben met je leraar?

Met relatie bedoelen wij hoe de leraar met jou als leerling omgaat.
4

Waarom vind jij het belangrijk dat de docent een goede relatie heeft met de klas?

5

Een goede relatie met de docent geeft jou het gevoel dat je beter kunt leren.

Kies één of meer antwoorden
6

Als de docent geen fijne relatie heeft met de klas, vind ik het niet prettig om bij hem/haar in de klas te moeten zitten.

Kies één of meer antwoorden
7

Ik vind leren belangrijker dan de docent leuk/aardig vinden.

Kies één of meer antwoorden
8

Vind je het belangrijk dat de leraar moeite doet om jou als leerling te leren kennen? Zo ja, waarom dan?

9

Een positieve relatie met de docent motiveert mij om bezig te gaan met zijn/haar vak.

Motivatie = een reden waarom je iets wil of doet
10

Ik voel me gewaardeerd als de docent oog heeft voor mij als persoon, in plaats van alleen als leerling.

Kies één of meer antwoorden
11

Heb je wel eens een docent gehad die een slechte relatie had met je klas? Zo ja, hoe ervaarde jij dit?

Probeer concreet te omschrijven wat dit voor jou deed als leerling (denk aan niet gemotiveerd zijn, stress, angst, etc.)