Powered by

Dotazník pre rodičov 2023

Vážení rodičia, jedným z dôležitých cieľov našej materskej školy je neustále zvyšovať kvalitu procesov a výchovno-vzdelávacích aktivít. Vyjadrite svoj názor vyplnením nasledujúceho dotazníka a pomôžte nám správne nasmerovať naše ďalšie úsilie.

Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie dobrovoľné a jeho výsledky budú využité iba na skvalitnenie práce materskej školy.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Spustiť dotazník