.

tv habits

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

do you prefer watching live TV (markíza,joj...) or streaming services(netflix,HBO) ?

Vyberte jednu odpoveď
2

what do you use TV for?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

which programmes do you watch?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

which streaming services do you prefer?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

do you watch TV alone or with others?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí