Koordinátori digitálnych kompetencií

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Pomôže nám to pripraviť školenia a tréningy mäkkých zručností na mieru priamo vám a podľa vašich potrieb a očakávaní.

Spustiť dotazník