Adaptační opatření na obecní zemědělské půdě

Dobrý den, 


prosíme Vás, věnujte několik minut svého času vyplnění krátkého anonymího dotazníku. Dotazník sestavila Česká společnost ornitologická ve spolupráci s firmou Ekotoxa s. r. o. v rámci projektu Cesta ke zdravější zemědělské krajině. Cílem dotazníkového šetření je zjistit postoje a zkušenosti obcí, vlastnících zemědělskou půdu, k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu.

Mnohokrát děkujeme za Vaši ochotu vyplnit tento dotazník. Velmi si toho vážíme a věříme, že Vaše zkušenosti a názory pomohou české krajině ve vypořádání se s negativními dopady změny klimatu. 

Prosíme Vás o vyplnění dotazníku nejpozději do 15. 11. 2023. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte koordinátory šetření:

Mgr. Michaelu Kadavou (kadava@birdlife.cz) nebo Ing. Františka Jurečku, Ph.D. (frantisek.jurecka@ekotoxa.cz)Spustit dotazník teď