.

Analiza i ocena materiałów graficznych w kontekście ich skuteczności w marketingu

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Ankieta skierowana do odbiorów
1

1. Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wiek:
3

Czy zwracają Pan/i uwagę na materiały graficzne w reklamach?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Które z podanych elementów reklamy mają dla Pana/i największe znaczenie?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jakie cechy materiałów graficznych wykorzystywanych w reklamach mają dla Pan/i największe znaczenie?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy w opinii Pan/i wykorzystanie różnorodnych, atrakcyjnych i rozpoznawalnych materiałów graficznych tworzących spójny i jasny przekaz w kampaniach marketingowych przyczynia się do zwiększenia ilości klientów, wzrostu skuteczności reklamy oraz poprawy percepcji marki?

Wybierz jedną odpowiedź

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.


7

Zwiększenie ilości klientów

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
8

Budowanie zaufania marki

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
9

Wzrost skuteczności reklamy

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
10

Poprawa percepcji marki

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
11

Kształtowanie pozycji konkurencyjnej

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
12

Budowanie lojalności wobec marki

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
13

Kształtowanie świadomości marki

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
14

Oddziaływanie na zamysł nabycia dóbr/usług

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
15

Większa rozpoznawalność marki

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.
Przydziel 0.1 punktów
zdjęcia
0
0
10
ikonografia
0
0
10
avatary
0
0
10
video
0
0
10
filmy
0
0
10
brak wpływu
0
0
10
16

Proszę spróbować określić wpływ wskazanych rodzajów materiałów graficznych wykorzystywanych na potrzeby reklamowe na podane aspekty.

inne, jakie?