.

Plánování výletů v okolí naší školy


Zabezpečeno
Plánování výletů v okolí naší školy
1

Pohlaví

Select 1 answer
2

Vytváříte ve škole v různých předmětech dlouhodobé, skupinové projekty?

Select 1 answer
3

Co se ti na projektu líbilo, bavilo a proč?

4

Co se ti na projektu nelíbilo, nebavilo a proč?

5

Naučil(a) ses díky tomuto projektu něco nového (např. práce v Canvě, práce s mapou, zisk nových informací o destinacích, které sis vybral(a))? Uveď příklad.

6

Jaký byl tvůj příspěvek do skupinového projektu – na čem si nejvíce pracoval(a)?

7

Je pro tebe užitečné umět pro budoucnost naplánovat výlety?

Select 1 answer
8

Jak bys ohodnotil(a) spolupráci ve vaší skupině?

1 hvězdička = špatná spolupráce, 5 hvězdiček = nejlepší spolupráce
9

Setkal(a) ses při plánování s nějakými problémy? Pokud ano, jak jste je v rámci skupiny řešili?

10

Co vás při výběru výletů nejvíce ovlivnilo? (např. historie, příroda, dostupnost aktivit, cena)

11

Co se vám na prezentaci povedlo nejvíce, za co bys vaší skupinu pochválil(a)?

12

Bylo pro vás obtížné sestavit rozpočet pro váš výlet?

Select 1 answer
13

Měli jste dostatek času na splnění všech úkolů?

Select 1 answer
14

Přivítal(a) bys podobný projekt ve výuce i v budoucnu?

Select 1 answer
15

Navrhni další téma, které bys chtěl(a) prozkoumat nebo se naučit v rámci podobného projektu.

Např. rostliny, sport ...
16

Jaké tři slova by nejlépe popsaly tvůj zážitek z tohoto projektu?

Děkuji 

Plánování výletů v okolí naší školy