Utvärdering - arbetsplatser som tagit emot feriejobbare i behov av stöd

Hej!

Innan du startar enkäten vill vi uppmärksamma dig på att denna enkät specifikt gäller mottagande av feriejobbare i behov av stöd eller anpassning. Generella åsikter om feriejobbsprogrammet hänvisas till Förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning. 


Svara gärna på denna utvärderingen om att ta emot feriejobbare i behov av stöd eller anpassning. Dina svar är till stor hjälp för oss i vidareutvecklingen av Feriearbete för alla.  

Starta en Enkät Nu