Humanistická koncepcia vyučovania

Dobrý deň, 


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a jeho odpovede budú použité na študijné účely pri písaní bakalárskej práce. Vopred ďakujem za váš čas.

Spustiť dotazník