.

Badania do pracy magisterskiej

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

1. Jak często dokonuje Pani/Pan zakupów odzieży?

2

2. Na co zwraca Pani/Pan największą uwagę przy zakupie odzieży?

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi
3

W jaki stopniu identyfikuje się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi zakupów odzieżowych

4

Jaki sposób dokonywania zakupów odzieży Pani/Pan preferuje?

5

Ubrania jakich marek kupuje Pani/Pan najczęściej?

Proszę wymienić maksymalnie 3 marki
6

Proszę określić, jakie cechy mają marki, których ubrania kupuje Pani/Pan najczęściej

Wskaż, do której wartości się skłaniasz
0
niska jakość
wysoka jakość
0
niska cena
wysoka cena
0
produkcja w krajach o niskich zarobkach (np. Bangladesz, Chiny)
produkcja w krajach o wysokich zarobkach (np. Francja, Szwecja)
0
mały asortyment
duży asortyment
0
limitowane produkty, częste braki
ciągła dostępność produktów
0
częsta zmiana kolekcji
rzadka zmiana kolekcji
0
częste promojce i rabaty
brak promocji i rabatów
0
prawdziwy przekaz informacji
zatajanie informacji/unikanie odpowiedzi
0
zgodność produktu z informacjami podanymi na jego temat
brak zgodności produktu z podawanymi informacjami
0
stosowanie szkodliwych substancji
stosowanie nieszkodliwych substancji
7

Skąd czerpie Pani/Pan najwięcej informacji w sprawie produktów odzieżowych?

8

Na czym, Pani/Pana zdaniem opiera się metoda działania fast fashion?