.

Míra syndromu vyhoření u radiologických asistentů

Vážení respondenti,

jmenuji se Anna Štursová a jsem studentkou Pardubické univerzity v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. V současné době jsem zahájila sběr dat pro svou diplomovou práci na téma 

„Míra syndromu vyhoření u radiologických asistentů“.


Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na syndrom vyhoření. Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný. Získaná data budou použita pouze pro zpracování praktické části mé diplomové práce.


Návod na vyplnění dotazníku:

Dotazník je složen ze dvou částí.

- První část obsahuje otázky týkající se demografických a profesních údajů. U těchto otázek prosím zvolte pouze jednu z uvedených možností. 

- V druhé části dotazníku u jednotlivých tvrzením vyjádříte svou odpověď v podobě čísla od 0 (= vůbec) do 6 (=velmi silně).


Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste vyplňováním dotazníku strávili.

Bc. Anna Štursová 

Zabezpečeno

Jste radiologický asistent?

Vyberte jednu odpověď

Uveďte své pohlaví

Vyberte jednu odpověď

Která z níže uvedených kategorií zahrnuje Váš věk?

Vyberte jednu odpověď

Jaká z následujících kategorií zahrnuje Vaši délku praxe v oboru radiologické asistence?

Vyberte jednu odpověď

Která z uvedených možností definuje Vaše aktuální zaměření v oboru radiologické asistence?

Vyberte jednu odpověď

Práce mě citově vysává

Vyberte jednu odpověď

Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil.

Vyberte jednu odpověď

Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unavený/á.

Vyberte jednu odpověď

Velmi dobře rozumím pocitům klientů.

Vyberte jednu odpověď

Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi.

Vyberte jednu odpověď

Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá.

Vyberte jednu odpověď

Jsem schopen/na velmi účinně vyřešit problémy klientů.

Vyberte jednu odpověď

Cítím „vyhoření“, vyčerpání ze své práce.

Vyberte jednu odpověď

Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji.

Vyberte jednu odpověď

Od té doby, co vykonávám svou profesi, jsem se stal/a méně citlivý/á k lidem.

Vyberte jednu odpověď

Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým/tvrdou.

Vyberte jednu odpověď

Mám stále hodně energie.

Vyberte jednu odpověď

Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení.

Vyberte jednu odpověď

Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mě to vyčerpává.

Vyberte jednu odpověď

Už mě dnes moc nezajímá, co se děje s klienty dále děje.

Vyberte jednu odpověď

Práce s lidmi mi přináší silný stres.

Vyberte jednu odpověď

Dovedu u klientů vyvolat uvolněnou atmosféru.

Vyberte jednu odpověď

Cítím se svěží a povzbuzený/á, když pracuji s klienty.

Vyberte jednu odpověď

Za roky své práce jsem byl/a úspěšný/á a udělal/a hodně dobrého.

Vyberte jednu odpověď

Mám pocit, že jsem na konci svých sil.

Vyberte jednu odpověď

Citové problémy v práci řeším velmi klidně, vyrovnaně.

Vyberte jednu odpověď

Cítím, že mi klienti přičítají některé své problémy.

Vyberte jednu odpověď