Hodiny ICT na téma "Návrh a tvorba evidence dat"

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.


Dotazník je anonymní a slouží jako zpětná vazba k praktické části mé diplomové práce.

Spustit dotazník teď