.

drogi gniezno

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

9. Czy Pana/Pani zdaniem obecna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów jest bezpieczna i wygodna?

Wybierz jedną odpowiedź
2

10. Czy uważa Pan/Pani, że inwestycje w infrastrukturę drogową lokalnych władz są wystarczające?

Wybierz jedną odpowiedź
3

11. Jak Pan/Pani ocenia dostępność transportu publicznego na terenie miasta i powiatu?

Wskaż, do której wartości się skłaniasz
0
Bardzo źle
Bardzo dobrze
0
Lewa
Prawa
4

12. Co Pana/Pani zdaniem można zmienić w infrastrukturze drogowej miasta i powiatu?