.

Normen en Waarden

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Waarden en Normen
1

Noem 3 persoonlijke waarden die voor jou belangrijk zijn als persoon?

2

Waar denk je dat jou normen/waarden vandaan komen?

3

Wat heb je van iemand nodig om vertrouwen te krijgen in diegene?

4

Wie of wat heeft jou gemaakt tot de persoon die je nu bent?

5

Kun je benoemen wat je als kind hebt meegekregen van je ouders?

6

Is dit iets wat je ook mee zou geven aan je (toekomstige) kinderen? Waarom wel of waarom niet?

7

Wat typeert jouw opvoeding?

8

Is jouw visie veranderd in de loop van de jaren? En hoe denk je dat dit gekomen is?

9

Waar ligt jou persoonlijke grens?

10

Kun je omschrijven wat jouw referentiekader is?

11

Hoe ga je om met verschillende normen en waarden binnen andere gezinnen?

12

Hoe ga je om met verschillende culturen die je binnen dit werk tegen komt?

13

Botst jouw persoonlijke visie wel is met de visie van Spel aan huis/Surplus? En hoe ga je hier dan mee om?