Powered by

Ankieta dotycząca projektu uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum

Szanowni Państwo

W ramach procesu konsultacyjnego chcemy poznać Państwa opinie na temat wyznaczonego obszaru rewitalizacji w ramach diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście i Gminie Sztum.


Diagnoza dostępna jest pod poniższym adresem:


Rozpocznij ankietę teraz