.

Pridajte sa k nám

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho vstupného dotazníka.

Zabezpečené
1

Meno a priezvisko

2

Adresa bydliska

3

Telefónne číslo (vo formáte 09**)

Použite iba číslice
4

E-mailová adresa

Napíšte e-mail v správnom formáte
5

Oboznámili ste sa s podmienkami členstva a súhlasite s nimi?

Vyberte jednu odpoveď
6

Oboznámili ste sa s programovými bodmi a súhlasíte s nimi?

Vyberte jednu odpoveď
7

Ste ochotný sa pre členstvo zúčastniť osobného pohovoru?

Vyberte jednu odpoveď