Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Ekológia v pohrebníctve

Zber odpovedí bol ukončený.

Milí respondenti,

moje meno je Monika Suchánska, som študentkou štvrtého ročníka antropológie na Masarykovej univerzite v Brne a rada by som vás požiadala o vyplnenie krátkeho dotazníka k mojej diplomovej práci. Jej témou sú ekologické pohreby. Jedná sa o pohreby, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, náhrobky sú nahradené stromami alebo kvetmi, klasické rakvy a urny sú nahradené rakvami a urnami z biologicky rozložiteľných materiálov. Miestom pohrebov tohto typu sú lúčne alebo lesné cintoríny. Pre zachovanie pôvodného rázu miesta je obmedzené prinášanie umelých kvetín alebo sviečok, informácie o zosnulom poskytujú tabuľky priamo na mieste, prípadne v jeho blízkosti. Dôležitou súčasťou prírodného pohrebníctva je i orientácia na duchovnú stránku pohrebu a na účasť blízkych na jeho príprave.

Dotazník je určený širokej verejnosti a jeho cieľom je zistiť:

- aké je povedomie obyvateľov Českej a Slovenskej republiky o tejto téme

- záujem o tento druh pohrebov

- spokojnosť s doterajšími existujúcimi formami rozlúčky so zosnulými

- aké pocity v ľuďoch vyvolávajú tradičné či ekologické pohreby

Dotazník je anonymný, tvorený otázkami uzavretými i otvorenými.

Vyplnenie dotazníka vám zaberie 5 - 10 minút, bude súčasťou mojej diplomovej práce a vaše odpovede môžu prispieť k presadzovaniu ekologických pohrebov v Českej a Slovenskej republike.

Vopred ďakujem za váš čas.

1 Stretli ste sa už niekedy s pojmom prírodný (ekologický, zelený) pohreb?
Povinná odpoveď

2 Myslíte si, že prírodné pohreby by mali byť bežne dostupnou alternatívou k tradičnému typu pohrebu aj v Českej/Slovenskej republike?
Povinná odpoveď

3 Aké pocity vo vás vyvoláva (na základe vyššie poskytnutých informácii) predstava prírodného pohrebu?
Povinná odpoveď

4 Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať pocity (napr. smútok, vyrovnanie, ....) , ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky, prípadne uviesť i to, čo ich vo Vás vyvolalo

Ostáva 1500 znakov

5 Preferovali by ste, na základe informácií v úvode dotazníka, pri výbere vlastného pohrebu, prípadne pohrebu blízkej osoby, prírodnú alternatívu?
Povinná odpoveď

6 Využili ste niekedy pohrebné služby? (v prípade odpovede nie, pokračujete prosím na otázku 9)
Povinná odpoveď

7 Boli ste so službami, ktoré Vám boli poskytnuté spokojní? (osobný prístup zamestnancov, kvalita služieb, cena služieb)

8 Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať služby, ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky

Ostáva 1500 znakov

9 Ako by ste definovali pocity, ktoré vo Vás vyvoláva tradičný pohreb na cintoríne, príp. rozlúčka v krematóriu?
Povinná odpoveď

10 Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať pocity, ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky, prípadne uviesť i to, čo ich vo Vás vyvolalo

Ostáva 1500 znakov

11 Vaše pohlavie
Povinná odpoveď

12 Váš vek
Povinná odpoveď

Ostáva 20 znakov

13 Štát Vášho trvalého bydliska
Povinná odpoveď

14 Kraj Vášho trvalého bydliska
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

15 Ak by ste chceli k téme čokoľvek dodať, možete tak urobiť na tomto mieste. Za akékoľvek Vaše názory, postrehy či poznámky k téme Vám budem vďačná.

Ostáva 1500 znakov