Underveisevaluering i Matematikk for økonomer

Dette er en evaluering av studieprogrammet BØA 111 for studenter ved Høyskolen på Vestlandet ved linjen økonomi og administrasjon. 

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023