Jak se vypořádáváte s trémou při prezentaci?

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Prosím o upřímné odpovědi. V mé práci nebudou použity žádná jména.

Spustit dotazník teď