Badanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Szanowni Państwo,


Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Ankieta jest anonimowa.


Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy i Miasta!

Rozpocznij ankietę teraz