.

Tábor Banská Belá 2024

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Meno a priezvisko dieťaťa

2

Dátum narodenia dieťaťa

Vyberte dátum
3

Meno a priezvisko zákonného zástupcu

4

Telefónne číslo zákonného zástupcu

Použite iba číslice
5

Alergie a intolerancie dieťaťa

Ak nemá, dajte pomlčku
6

Lieky, ktoré vaše dieťa užíva a ich dávkovanie

7

Čo môžete do tábora doniesť? + množstvo

(zelenina, ovocie, lekváre, zaváraniny, sirupy,...)
8

Upečiete koláčik?

Vyberte jednu odpoveď

Ďakujeme a tešíme sa!