.

Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie

Witam, proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy firma posiada opracowany plan zarządzania kryzysowego?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Kiedy ostatnio przeprowadzono testy lub ćwiczenia związane z zarządzaniem kryzysowym?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jakie są główne role i odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysowym?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakie kanały komunikacyjne są używane podczas kryzysu wewnątrz firmy?

Wybierz jedną odpowiedź