.

KPI

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno

Které klíčové ukazatele považujete za relevantní v rámci sledování KPI - Factory costs & Production?

Vyberte jednu nebo více odpovědí