.

KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM - VÝSKUM

Dobrý deň, moje meno je Iveta Kuseinová a som študentkou vysokej školy Sv. Alžbety v Bratislave. Prosím vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce na tému kvalita života pacientov s postcovidovým syndrómom. Za váš čas pri vypĺňaní vám vopred ďakujem.

Zabezpečené
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
2

Vek

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
3

Najvyššie ukončené vzdelanie

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
4

Dodržiavali ste počas pandémie Covid-19 opatrenia ako napr. pravidelné umývanie rúk, nosenie rúška, izolácia?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
5

Dali ste sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
6

Aký bol váš priebeh ochorenia Covid-19?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
7

Museli ste byť pri ochorení Covid-19 hospitalizovaný v nemocnici?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
8

Aké ste mali príznaky počas ochorenia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
9

Počuli ste už o termíne Postcovidový syndróm:

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
10

Máte pocit, že máte ťažkosti dávno po prekonaní Covid-19?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
11

Ak máte pretrvávajúce ťažkosti, tak aké?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
12

Máte po prekonaní Covidu-19 psychické ťažkosti?

Vyberte jednu odpoveď
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
13

Ake psychické ťažkosti po prekonaní Covid-19 pociťujete?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
14

Musíte aj dávno po prekonaní Covidu-19 navštevovať lekára?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
15

Darí sa vám úspešne liečiť ťažkosti po Covide-19?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
16

Dostáva sa vám u doktorov adekvátnej pomoci resp. ste spokojný s liečbou zdravotných problémov spôsobených prekonaním Covidu-19?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
17

Máte pocit, že kvalita vášho života je po prekonaní Covidu-19 horšia?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
18

Čo by vám pomohlo po zdravotnej stránke?

KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S POSTCOVIDOVÝM SYNDRÓMOM
19

Trpeli ste pred pandémiou spôsobenou Covidom-19 nejakým autoimunitným alebo iným ochorením?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí