Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Hemofilie a život s ní

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

tímto bychom Vás rády požádaly o vyplnění krátkého dotazníku na téma hemofilie. Dotazník obsahuje 24 otázek, jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 10 minut. Dotazník je součástí projektu na předmět Lékařská biologie. Tento dotazník se týká pouze osob s hemofilií (nikoliv příslušníků rodin či přátel).

Předem velmi děkujeme,

studentky 2. ročníku, 2. lékařská fakulta UK