.

Medzinárodný deň múzeí

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často navštevujete múzeá?

Vyberte jednu možnosť.
2

Hodnotenie múzeí

Ohodnoťte múzeá na stupnici od 1 do 10.
3

Aké typy exponátov preferujete vo múzeu?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
4

Čo by ste uvítali vo viac múzeách?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
5

V ktorom múzeu ste za posledný rok navštívili?

Napíšte názov múzea do textového poľa.
6

Aké je vaše obľúbené múzeum?

Napíšte názov múzea do textového poľa.
7

Viete, čo je to múzejná expozícia?

Vyberte jednu možnosť.
8

Čo by ste urobili pre zlepšenie múzeí vo vašom meste?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
9

Nad čím sa vaše rozhodovanie o návšteve múzea zvyčajne zakladá?

Vyberte jednu možnosť.
10

Koľko času zvyčajne strávite v múzeu?

Vyberte jednu možnosť.