Powered by

Dotazník pro přípravu strategie MAS Achát z.s. v plánovacím období 2021-2027

Vážení,

prosím věnujte několik minut vyplnění tohoto dotazníku, který byl připraven za účelem zjištění potřeb obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů na území MAS Achát z.s. pro návrh priorit, cílů a opatření plánovacího období 2021-2027.

Za jeho vyplnění Vám předem děkujeme!

Realizační tým Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Achát z.s.

Dotazník pro přípravu strategie v plánovacím období 2021+