Prokrastinace (Chorobné odkládání věcí)

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku.

Pohlaví
Povinná odpověď

Věk
Povinná odpověď

Škola, kterou právě studujete
Povinná odpověď

Setkali jste se už někdy s prokrastinací?
Povinná odpověď

Které věci nejčastěji odkládáte?
Povinná odpověď

Jak často?
Povinná odpověď

Které prostředky při prokrastinaci nejvíce používáte?
Povinná odpověď

Četli jste někdy články zabývající se prokrastinací a jak se jí vyhnout?
Povinná odpověď

Který zdroj jste použili?

Pomohlo Vám to k dosažení výsledků?

Jaké máte pocity při prokrastinaci?
Povinná odpověď

Vnímáte tento neduh i na svém okolí?
Povinná odpověď

Myslíte si, že prokrastinace je závažný problém této doby?
Povinná odpověď

Prokrastinujete právě, když vyplňujete tento dotazník?
Povinná odpověď