.

Poruchy autistického spektra

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Kdo jste?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké máte vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
3

Slyšeli jste někdy o PAS?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud Ano, co to podle Vás znamená?

5

Máte nějaké zkušenosti s postiženými dětmi?

Vyberte jednu odpověď
6

Víte co znamená IVP?