HODNOTY AUTO JAROV

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího anonymního průzkumu postoje zaměstnanců k hodnotám společnosti AUTO JAROV.


Hodnoty určují, jak společnost jedná, co je pro ni důležité. Pro další směr společnosti je rozhodující, jak vnímají zaměstnanci hodnoty, které každý den pomáhají vytvářet. Díky těmto hodnotám se lépe budují dlouhodobé vztahy se zákazníky a posiluje pozice na trhu.


Zamyslete se, prosím, nad tím, co je pro Vás v práci ve vztahu k zákazníkům, kolegům i veřejnosti důležité. Co ovlivňuje Vaše chování.


Děkujeme za Váš čas a upřímné odpovědi.


Spustit dotazník teď