Ervaringen van ZA over de deelname aan de werkoverleggen van de politeams

Deze enquête is bedoeld voor de medewerker Zorgadministratie die deelneemt aan de werkoverleggen van de politeams. Het doel van deze enquête is het uitvragen van de ervaringen en het nut van deelname, zodat hier een verbetering in aangebracht kan worden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Er is ruimte voor vrije tekst zodat in de eigen woorden een toevoeging gedaan kan worden.

Enquête starten